Oferta dla firm


  Biuro Rachunkowe Accounts prowadzi obsługę księgowo- podatkową oraz kadrowo- płacową dla firm prowadzących
  działalność gospodarczą.
                                                           
                                         ceny netto
                                                                                                             ceny brutto, dla firm nie będących płatnikami podatku Vat
                                                                                                               
                     Usługi księgowe:
Księgi handlowe
 
PKPiR Ryczałt
  abonament miesięczny:                            ..zawiera opłaconą ilość dokumentów: 1- 30                           .                      400 zł.              150 zł.              50 zł.
 
  kolejny zaksięgowanyidokument:      31-

                      
                        3 zł. 


          
      3 zł.


          
    3 zł.

                                                                                                                            

    ZAKRES USŁUG WCHODZĄCYCH W SKŁAD ABONAMENTU MIESIĘCZNEGO:

     1. Przyjęcie dokumentów do księgowania w postaci:
         a/ elektronicznej:
      - skanów dokumentów przesłanych pocztą elektroniczną lub udostępnionych wirtualnym dyskiem
      - pliku generowanego przez programy do fakturowania
      - plików w ramach Internetowej Wymiany Danych w systemie Comarch
         b/ papierowej:
      - oryginalnych dokumentów papierowych, dostarczonych pocztą lub kurierem
     2. Otwarcie ksiąg
     3. Wykonanie dla Klienta e-kopii pełnej dokumentacji na podstawie pobranych przez Biuro dokumentów
     4. Sporządzenie planu kont, bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów
     5. Wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, CIT, PIT
     6. Sporządzanie deklaracji podatkowych
     7. Elektroniczne składanie deklaracji
     8. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów dla potrzeb PIT, CIT, VAT
     9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
   10. Sporządzenie rocznego potwierdzenia sald 
   11. Zestawienia niezwiązane z miesięcznym rozliczeniem podatku dochodowego i podatkiem VAT( online)
   12. Rozliczanie zwrotów w podatku od towarów i usług
   13. Rozliczenie szczególnego obowiązku podatkowego
   14. Sporządzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku
   15. Czynności związane z uzyskaniem zaświadczenia o niezaleganiu
   16. Obsługa pliku JPK:
         - badanie merytorycznej spójność danych pliku JPK
         - kompletowanie i wysyłanie plików JPK w imieniu Klienta
    17. Konsultacje, porady, księgo- kadrowo- podatkowe telefoniczne oraz online bez ograniczeń
           ----
          Roczne sprawozdanie finansowe ( RZiS, Bilans ) cenę za sporządzenie stanowi średnia
          miesięczna cena usług księgowych z okresu rozliczeniowego, objętego sprawozdaniem.

      USŁUGI DODATKOWE- na życzenie Klienta /kliknij tu/


      Dokumenty liczone do ilości 'dokumentów' do cennika:
           - każda faktura, rachunek, dokument fiskalny
           - dokumenty kasa- bank
do transakcji o odroczonej płatności np. KP, KW, przelew, nota memoriałowa

      Nie liczone do ilości 'dokumentów', do cennika:
           - dokumenty kasa- bank / KP, KW, bankowa karta płatnicza, do transakcji nieodroczonych/, wyciągi bankowe    OBSŁUGA KADR I PŁAC

       Obsługa pracownika: 30 zł. osobo- umowa/ m- c.

       Cena zawiera pełną obsługę kadrowo- płacową m.in:

        1. Sporządzenie listy płac na podstawie Kart Pracy (wyliczanie wynagrodzenia w systemie innym niż stała
             wartość miesięczna)
        2. Wyliczenie wynagrodzeń: urlopowe, chorobowe, nadgodziny, itp.
        3. Monitorowanie ewidencji urlopów i przerw w pracy
        4. Wydanie autoryzowanych zaświadczeń pracownikom
        5. Sporządzenie i rozliczenie umów cywilno- prawnych


      
Ostateczny zakres współpracy  jest ustalany indywidualnie z Klientem
i objęty umową.